باکس پیام

نمایش باکس های نوتیفیکیشن با رنگ ها و آیکن های متفاوت

المان بعدی: Post Slider

باکس متن پیام موفقیت آمیز
باکس متن پیام خطا
باکس متن پیام اطلاعاتی
باکس متن پیام موفقیت اخطار