درباره ما About us

آنچه باید درباره قهوه دارک بدانید

درباره قهوه دارک

پیش از هر چیز مدیران مجموعه قهوه دارک سپاس گزار یک یک شما عزیزان در اقصی نقاط کشور است که با اعتماد به مجموعه دارک مسبب رشد و شکوفایی هر روزه ما هستید و این گرانبها ترین سرمایه ماست . نام کوچک ما در برابر لطف و اعتماد بیکران هموطنان عزیز : علی قوی پنجه و امیر قوی پنجه مدیران مجموعه قهوه دارک به لطف شما عزیزان مسیر رضایت مشتریان را در پیش گرفته ایم و با توسعه مجموعه دارک و استقبال شما مردم عزیز هر روز امیدوار تر از پیش در حال تلاش هستیم جالب است بدانید قهوه شغل خانوادگی ماست و ما این تجربه را از یکی از پیشگامان این عرصه پدر عزیزمان به ارث برده ایم و این یکی از گرانبها ترین میراث ماست از آنجائی که سیستم فروش و بازاریابی هر روزه در حال متحول شدن است مدیران مجموعه دارک برای همگام بودن با این تحولات و راه های دسترسی متنوع برای مشتریان عزیز، خود را ملزم به هوشمند سازی می دانند. ازین رو راه های ارتباطی مجموعه دارک از تمام ظرفیت های روز جهانی برای تسهیل تقاضای مشتریان عزیز شکل گرفته است .و سرعت در ارسال تجهیزات و دان قهوه و کیفیت عالی مرسولات مشتریان شعار ماست .